KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

ĐỐI TÁC CO-BRANDING

Đối tác đang hợp tác

QUYỀN LỢI HỢP TÁC

CÁC QUYỀN LỢI HỢP TÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC
Nội dung/ Hình thức Option1 Option2 Option3 Option4
(dành cho đối tác chiến lược)
Trao đổi banner Online
Voucher ưu đãi – giảm giá
PR – Quảng cáo
Chương trình liên kết chung trên báo/đài
Quảng cáo tại quầy/văn phòng giao dịch
Bán hàng tại các quầy/văn phòng giao dịch
Tổ chức event, sự kiện bán hàng chung
Tham gia Voucher Group (VIP member)
Bán chéo sản phẩm (*)
Thời gian hợp tác triển khai 2 tháng 3 tháng 6 tháng Thỏa thuận
Chi phí triển khai/Chương trình/1 bên Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận